Dřevěné domy

Návrh a montáž pilotových základů v Kyjevě, Charkově, Dněpru, Oděse, Mykolajivu, Lvově, Záporoží a dalších městech Ukrajiny.

Šroubový základ pro dřevěný dům

Při stavbě dřevěného domu je výběr šroubových pilot jako základu chytrým rozhodnutím. Šroubové piloty pro srubové domy lze instalovat na jakoukoli půdu, a dokonce i na svazích a v rašelinných oblastech. Na základě výsledků geologických studií naši inženýři vypočítají správnou délku pilot, aby prošly slabými vrstvami zeminy a byly ukotveny v dobře únosných zeminách.

Dům na šnekových pilotách se v případě potřeby snadno a jednoduše přepravuje, což se o domech na betonovém základu říci nedá. Na vrutové piloty lze bez problémů postavit jakýkoli typ dřevěné konstrukce.

Firma PILLAR používá speciální zařízení pro instalaci šroubových pilot a garantuje dokončení prací v krátkém čase. Pokud použití technologie není možné, pak se instalace šroubových pilot provádí ručně. Vybereme pro vás to nejlepší řešení!

Výhody zakládání na šroubových pilotách

Montáž základu do 48 hodin

Jeden geošroub je namontován až za 15 minut. Stavbu budovy můžete zahájit ihned po instalaci pilířů. Po instalaci založení bran a plotů na šroubových pilotách nevyžaduje smrštění, protože po zašroubování geošroubů je půda zhutněna a je schopna odolat hmotnosti domu.

Řešení terénních problémů

Možnost instalace v oblastech se složitou krajinou nebo na svahu, kde betonový základ vyžaduje velké pracovní a finanční náklady.

Snadná instalace

Základ můžete nainstalovat během několika dní. K tomu není nutné zapojovat složitou stavební techniku ​​a provádět zemní a betonářské práce.

Nebojі se vody

Galvanizované piloty prakticky nejsou náchylné ke korozi, což umožňuje jejich použití ve vodou nasycených půdách, a dokonce i v nádržích.

Absence odpadků na staveništi

Montáž pilotového vrutového základu se provádí šetrnou technologií, která po dokončení práce zanechává minimum stavebního odpadu.

Možnost instalace v chladném období

Ve srovnání s pásovým základem, jehož lití v zimě vyžaduje dodatečné finanční náklady související s organizací tepelné izolace betonu, lze instalaci šroubových pilot provádět v normálním pracovním režimu.

Fáze instalace pilotových základů

Geologie a projektování staveb

Aby bylo možné získat optimální rozhodnutí o stavbě základu, musí zákazník poskytnout geologické studie místa a poskytnout návrh konstrukce, na základě kterého odborníci vyvodí závěry o vlastnostech půdy a zatížení budoucí struktura.

Adaptace nadace

Na základě obdržených dat naši inženýři vypočítají požadovaný počet podpěr a vzdálenost mezi nimi a také jejich hloubku ponoření. Geošrouby pro založení domu, jejich optimální průměr a požadovaná délka se volí v závislosti na shromážděných zatíženích ze stavebního projektu.

Sestavení

Pilotové základy průmyslových objektů jsou instalovány v krátké době. V závislosti na složitosti objektu mohou být tři možnosti zašroubování šroubových pilot pro dům: ruční, elektromechanické a hydraulické. Po instalaci geošroubů do projektované hloubky v půdě jsou hlavy svázány mřížkou.

Příklady prací

Kavárna na svahu v Dněpru

Kavárna na svahu v Dněpru

Kavárna na svahu v Dněpru

Kavárna na svahu v Dněpru

Kontaktujte nás

Nechte si poradit s návrhem, výrobou a montáží pilotových šroubových pilot

Chcete-li získat konzultaci, zanechte své kontakty